Aktualności

6 lutego 2020
Otwarty konkurs rządowy - tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania w konkursie znajdują się na stronie internetowej MPiPS, pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2020 oraz u pracowników Referatu Dialogu i Praw Człowieka: Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Częstochowy.
ul. Focha 19/21, pok 32
42-217 Częstochowa
tel. 34 370 74 97
ps@czestochowa.um.gov.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego