Aktualności

11 maja 2020
Zapraszamy do udziału w badaniu na temat picia alkoholu podczas epidemii SARS-CoV-2

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do wypełnienia krótkiej, trwającej około 10 minut, ankiety na temat osobistych doświadczeń i zachowań związanych z piciem alkoholu podczas rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 tj. koronawirusa. Celem tego ogólnoeuropejskiego badania, jest powiązanie spożycia alkoholu z doświadczeniami dotyczącymi obecnej pandemii SARS-CoV-2.

Badanie powstało w wyniku współpracy epidemiologów z wielu instytutów badawczych w Europie, w tym z Technische Universität Dresden (Niemcy), Hospital Clínic de Barcelona (Hiszpania) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (Warszawa, Polska).

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, można odmówić odpowiedzi na pytanie lub zakończyć badanie w dowolnym momencie. Imię i nazwisko lub jakiekolwiek dane identyfikujące nie będą zapisywane ani w żaden sposób powiązane z odpowiedziami.

Jesteśmy zainteresowani poznaniem jak najszerszej gamy poglądów, dlatego zachęcamy do udziału w badaniu.

Więcej informacji i ankieta do wypełnienia:

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego