Aktualności

12 maja 2020
Zmiana uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Częstochowa oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na najbliższą sesję Rady Miasta Częstochowy procedowana jest uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Częstochowa oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy wprowadza zwolnienie w pobieraniu miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty za wyżywienie następująco:   

  • w przypadku zamknięcia  żłobka  na czas tego zamknięcia, proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu dziecka w żłobku,
  • w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka polegającego na zmniejszeniu ilości dzieci objętych opieką,dla rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie będą korzystać z opieki nad dzieckiem w żłobku, proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu dziecka w żłobku.

Projekt uchwały w załączeniu

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego