Aktualności

21 maja 2020
Trwa badanie „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”

Uprzejmie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowowych i nieformalnych grup obywatelskich, przedstawicieli jednostek samorządu regionalnego i lokalnego odpowiadających za współpracę z organizacjami pozarządowym oraz innych interesariuszy Programu FIO do wzięcia udziału w konsultacjach P FIO 2021+ w formie wideokonferencji on-line.

  • 25 maja 2020 (poniedziałek) …………………….Częstochowa
  • 26 maja 2020 (wtorek) ………………..……….…..Katowice
  • 27 maja 2020 (środa) ……………………………….Lublin
  • 28 maja 2020 (czwartek) ……………………..…..Łódź
  • 29 maja 2020 (piątek) ………………….……..…..Gdańsk
  • 1 czerwca 2020 (poniedziałek) …………….….Poznań
  • 2 czerwca 2020 (wtorek) ….………………..…..Wrocław
  • 3 czerwca 2020 (środa) ……………………….….Warszawa
  • 4 czerwca 2020 (czwartek) …………….………..Kraków
  • 5 czerwca 2020 (piątek) ……………………..……Warszawa

Dziękując z góry za poświęcony czas i zaangażowanie potrzebne do udziału w konsultacjach, pragniemy podkreślić, że Państwa pomoc jest nieodzowna do tego, by Program FIO 2021+ jak najlepiej odpowiadał na potrzeby organizacji pozarządowych.

Badanie prowadzi Biuro Badań Społecznych Question Mark sp. z o.o.

Formularz rejestracyjny

List polecający

Źródło:
https://niw.gov.pl/trwa-badanie-ewaluacja-ex-ante-projektu-programu-fio-2021/

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego