Aktualności

30 czerwca 2020
Śląski Program Klub

Sejmik Województwa i Zarząd Województwa wychodząc naprzeciw potrzebom klubów sportowych z regionu, ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne, w ramach wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest wsparcie klubów sportowych z terenu województwa śląskiego. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu sportowego, opłatę trenerów oraz organizację obozów sportowych. 

Termin składania wniosków: 14 lipiec 2020 r.

Wysokość dotacji: klub jednosekcyjny – 10 000 złotych, klub wielosekcyjny – 15 000 złotych.

Co można zrealizować? Pomoc klubom odbywać się będzie poprzez:

- finansowanie wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;
- organizację obozów sportowych;
- zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego.

Więcej informacji: 

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-otwarty-konkurs-ofert-na-zadanie-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-realizowane-w-terminie-od-dnia-podpisania-umowy-do-31-12-2020-roku-.html

 

Zapraszamy!

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego