Aktualności

17 lipca 2020
WARSZTATY PAPIERU CZERPANEGO

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie  zaprasza na Warsztaty Papieru Czerpanego  że w dniach:

20.07, 21.07, 22.07, 23.07, 24.07, 27.07, 28.07, 29.07.2020 r.

w Częstochowskim Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy. ul. Focha 71a.

Tel. kontaktowy: 519-522-296

Zapraszamy!

Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego