Aktualności

11 września 2020
Profilaktyka poprzez sport - bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa zaprasza na bezpłatne zajęcia rekreacyjno - sportowe do Hali Sportowej przy ul. Żużlowej 4, m.in. koszykówka, piłka nożna, gimnastyka korekcyjna.

Tematyka zajęć jest szeroka, każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Podczas naboru nie są weryfikowane umiejętności uczestników, nie ma również limitów związanych z wyborem konkretnych zajęć. Jeżeli ktoś ma wystarczająco dużo energii i chęci może uczęszczać na wszystkie zaproponowane zajęcia. Jedyne co jest potrzebe to strój sportowy, odpowiednie obuwie i woda mineralna. Na zajęcia należy zgłosić się kilka minut przed ich rozpoczęciem, tak aby spokojnie się do nich przygotować.
Tematyka zajęć:
- Ćwiczenia z elementami gimnastyki korekcyjnej,
- Gry i zabawy ruchowe
- Koszykówka (grupa początkująca -młodsza, zaawansowana - starsza)
- Piłka nożna (grupa początkująca -młodsza, zaawansowana - starsza)

Ww. zadanie publiczne jest współfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy i ma na celu zachęcanie dzieci i młodzież do aktywności fizycznej.   Realizatorem niniejszego zadania jest Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa.

W przypadku pytań proszę kontaktować się mailowo: sportowa.czestochowa@gmail.com lub poprzez FB https://www.facebook.com/StowarzyszenieSportowaCzestochowa

   
www:  http://www.sportowaczestochowa.com.pl/
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego