Aktualności

15 września 2020
"Polska Biega" dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Impreza rozrywkowo-sportowa "Polska Biega" odbędzie się o godz. 10.00 w Częstochowskim Centrum z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71a

Impreza Polska Biega organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie od 2011r i jest odpowiedzią na ogólnopolską akcję propagującą bieganie.  Udział w niej biorą dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z różnych szkół i placówek specjalnych z terenu miasta Częstochowy oraz mieszkańcy miasta w różnym wieku.  Zawody biegowe odbywają się w trzech kategoriach sprawności: sprawni, mniej sprawni i na wózkach. Celem naszego sportowego przedsięwzięcia jest aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu , kreowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych jak również integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

W tym roku impreza odbywa się 23 września 2020 o godz. 10:00 w Częstochowskim Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71a.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego