Aktualności

14 października 2020
Komunikat dot. funkcjonowania punktów npp/npo w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy od 19 października 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Częstochowie w trybie stacjonarnym.

Zapewniając Państwu bezpieczeństwo, porady udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 34 37-07-201 lub elektronicznie na adres mailowy: npp@czestochowa.pl.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego