Aktualności

7 stycznia 2021
Gdzie będzie można się zaszczepić w Częstochowie - wykaz punktów szczepień

Trwają szczepienia osób z grupy 0 - m.in. personelu medycznego i niemedycznego szpitali, pracowników domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej.

Proces szczepień - zgodnie Narodowym Programem Szczepień - będzie realizowany etapami. W serwisie RP udostępniono mapę z lokalizacjami punktów szczepień , także w Częstochowie. Ma być ona na bieżąco aktualizowana.

Więcej informacji o szczepieniach można znaleźć tutaj

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego