Aktualności

12 stycznia 2021
Obywatelska edukacja prawna

Poniżej publikujemy informatory prawne, przygotowane przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH w ramach współpracy i współfinansowania przez Gminę Miasto Częstochowa zadania: edukacja prawna obywateli.

Informatory prawne obejmują następujące tematy:

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami prawnymi, których treść została przygotowana przez prawników w przystępnej formie.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego