Aktualności

22 lutego 2021
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Instytucje wymiaru sprawiedliwości włączają się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", który obchodzony jest co roku w lutym. Dyżury zaplanowano w siedzibach policji, prokuratur, sądów. Z uwagi na pandemię należy najpierw kontaktować się telefonicznie.

Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest powiązana z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, obchodzonym 22 lutego.  Podczas tego tygodnia zwróca się szczególną uwagę na potrzeby i prawa pokrzywdzonych osób. 

Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości . W dniach 18-24 lutego 2019 r. w godzinach 9:00-13:00 w Sądzie Okręgowym w Częstochowie oraz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w czytelni, znajdującej się przy portierni przy wejściu głównym budynku Sądów przy ul. Dąbrowskiego, dyżurować będą asystenci sędziów i kuratorzy sądowi, którzy będą udzielali porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pokrzywdzeni mogą otrzymać wsparcie i pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości
- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - pomoc
udzielana jest przez Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH" Al. Pokoju 12
w Częstochowie (tel. 730 876 600 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu).
Ośrodek pomocy czynny jest:
poniedziałek 12.00 - 20.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 9.00 - 17.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 -16.00
sobota 9.00 -14.00.

Lista          organizacji           świadczących         pomoc          dostępna         pod          adresem:
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości pokrzywdzeni przestępstwem mogą otrzymać:

  • pomoc prawną;
  • wsparcie psychologiczne;
  • wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego;
  • wsparcie materialne;
  • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją
    i aktywizacją zawodową;
  • finansowanie na przejściowe problemy z zobowiązań czynszowych.
     

Pokrzywdzonym zgodnie z Kodeksem postępowania karnego jest „osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo".

Osobie takiej przysługują różne uprawnienia procesowe. Określono je w Kodeksie postępowania karnego, ale zainteresowani mogą je poznać bezpośrednio także podczas „Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych udzielanych w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

źródło: Sąd Rejonowy w Częstochowie

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego