Aktualności

31 marca 2021
Granty na innowacyjne rozwiązania na rzecz seniorów

Rozpoczął się II nabór na nowatorskie rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2, który realizuje PCG Polska ( firma szkoleniowa, specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych ) oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2021 roku

Organizator projektu szuka pomysłów, które:

  • poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości
  • uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć poczucie osamotnienia
  • sprawią, że instytucje będą mogły oferować bardziej dostępne usługi, współtworzone przez osoby starsze

Innowacyjne rozwiązania powinny:

  • prowadzić do powstania nowych produktów i usług
  • ulepszać istniejące rozwiązania
  • być nowatorskie (m.in. nie były jeszcze realizowane w Polsce)

Zgłoś pomysł i możesz pozyskać grant:

- na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł
- wsparcie ekspertów w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł
- profesjonalną promocję o wartości ponad 19 tys. zł
- na udział w warsztatach, spotkaniach

Formularz zgłoszeniowy możecie wypełnić tu
https://sieciwsparcia.pl/formularz-zgloszeniowy/

Masz pytania – zajrzyj do FAQ
https://sieciwsparcia.pl/wp-content/uploads/2020/08/Pytania_i_odpowiedzi_Generator-Innowacji.-Sieci-Wsparci_2.pdf

Napisz: sieciwsparcia@pcgpolska.pl lub zadzwoń:
tel. +48 42 2908 230, +48 42 2908 221


 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego