Aktualności

2 czerwca 2021
Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "Macierz"organizuje dla rodziców i opiekunów "Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Program to 10 cotygodniowych 4 godzinnych spotkań mających na celu wzmacnianie dobrych relacji rodzic/opiekun - dziecko, modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zajęcia prowadzą pedagodzy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów "Macierz"  w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 3.

Zapisy na spotkania pod nr tel. 605 607 696, e-mail: macierzstow@poczta.onet.pl

Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Częstochowa.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego