Aktualności

8 czerwca 2021
Narodowy Dzień Sportu - zgłoś inicjatywę

Fundacja "Zwalcz Nudę", w ramach realizowanego projektu pn.: Narodowy Dzień Sportu, zachęca do zorganizowania w dniu 11 września 2021 r. (lub w ten weekend, czyli 10 września lub 12 września) różnorodnych inicjatyw sportowych (na żywo lub online).

Szczegółowe informacje na temat ww. Projektu znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.narodowydziensportu.pl (szczególnie istotne dane zawierają zakładki: Strefa partnera i Regulamin).

Wszelkie nieodpłatne i otwarte wydarzenia sportowe można zgłaszać w sposób określony na ww. stronie (należy wypełnić stosowny formularz zgłoszeniowy on line).

W przypadku dodatkowych pytań/wątpliwości związanych z udziałem w tym Projekcie oraz w celu zgłoszenia przedsięwzięcia sportowego należy bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami Fundacji.


 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego