Aktualności

9 czerwca 2021
Partnerstwo organizacji społecznych i samorządów lokalnych na rzecz aktywności obywatelskich młodych ludzi - konferencja

Partnerstwo organizacji społecznych i samorządów lokalnych na rzecz aktywności obywatelskich młodych ludzi - to tytuł konferencji, organizowanej przez Związek Miast Polskich i Fundację Civis Polonus dnia 10 czerwca 2021r. na platformie Zoom.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję online poświęconą korzyściom z włączania młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2021r. na platformie Zoom.

Eksperci przedstawią konkretne, wymierne zyski dla społeczności lokalnej
z włączania głosu,pomysłów i działań młodzieży do codziennego zarządzania gminami w takich dziedzinach funkcjonowania samorządu lokalnego jak m.in:

• finanse publiczne

• edukacja

• lokalna polityka klimatyczna

• demografia.

W drugiej części konferencji zaprezentowana zostanie idea i metodologia tworzenia strategicznych partnerstw między władzami lokalnymi a organizacjami społecznymi na rzecz aktywności i zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

Link do rejestracji: https://konferencja-partnerstwa-ngo-jst.konfeo.com

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.

Więcej informacji o projekcie:

Fundacja Civis Polonus: civispolonus.org.pl

Związek Miast Polskich: www.miasta.pl

Nasze miasta i gminy będą się lepiej rozwijały, gdy już dziś zaangażujemy młodych ludzi!

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego