Aktualności

2 września 2021
Konkurs na „Ambasadora Młodego Pokolenia RP” wciąż trwa!

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek, po konsultacji z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, postanowił wydłużyć termin zgłoszeń w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP”.

Zgłoszenie do Konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2021 roku na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży.

Nagrody zostaną przyznane w dziewięciu kategoriach:

1. wzór godny naśladowania pod względem etyczno-moralnym i intelektualnym;

2. najaktywniejsza Młodzieżowa Rada Gminy/Młodzieżowa Rada Powiatu/Młodzieżowy Sejmik Województwa;

3. najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce – gmina/powiat/województwo;

4. mecenas młodego pokolenia – osoba, która swoimi działaniami przyczynia się do wspierania postulatów ludzi młodych, działa aktywnie na rzecz młodzieżowego sektora - osoba fizyczna;

5. organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi;

6. najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych;

7. najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej w Polsce;

8. najaktywniejszy działacz młodzieżowy/wolontariusz – Lider Młodego Pokolenia;

9. najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia szkoła/uczelnia/środowisko naukowe.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie udostępniona w postaci elektronicznej na stronie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. Dodatkowych informacji o przebiegu Konkursu udziela:

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl, nr tel. +48 22 6947529.

Więcej informacji na temat konkursu „Ambasador Młodego Pokolenia RP” w Regulaminie. 

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego