Aktualności

3 września 2021
Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych.
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza na ostatni nabór na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 
 
Termin naboru: wrzesień/październik 2021 r.
 
Jeżeli jesteś przedstawicielem fundacji, stowarzyszenia, spółki non-profit, spółdzielni socjalnej lub osobą, która wraz z grupą co najmniej 2 innych osób planuje założyć spółdzielnię socjalną skontaktuj się z JOWES. Można zyskać łącznie nawet do 200 tys. zł dotacji w postaci:
  • do 21 500 zł netto na zatrudnienie osoby i zakupy inwestycyjne;
  • do 2100 zł na zatrudnioną osobę przez 6 miesięcy – pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • do 1 500 zł na szkolenia zawodowe;
  • do 16 000 zł na wsparcie szkoleniowo-doradcze.
Umów się na spotkanie lub zadzwoń po więcej szczegółów i stwórz grupę inicjatywną, która będzie wnioskować o dotację.
 
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 3 oraz 4, 42-202 Częstochowa
 
tel. 34 325 71 42
 
Zapraszamy!!
 
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego