Aktualności

7 września 2021
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2022

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2022.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie zapraszają częstochowskie organizacje pozarządowe i inne podmioty do wnoszenia uwag i propozycji do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2022.

Propozycje zadań, uwagi i sugestie prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 10 października 2021 r. na adres: mkrpa@czestochowa.um.gov.pl (decyduje data wpływu)

Ewentualne pytania bądź uwagi związane z przebiegiem prac należy kierować do pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem telefonów 34/37 07 393, 34/37 07 388.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2021, który jest dostępny pod niżej podanym linkiem:

https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1167657/uchwala-nr-527-xxxvii-2020

 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego