Aktualności

7 września 2021
Zapraszamy na seminarium "Rola i znaczenie organizacji socjalnych w ograniczaniu skutków społecznych i zdrowotnych pandemii COVID-19"
Zapraszamy na seminarium "Rola i znaczenie organizacji socjalnych w ograniczaniu skutków społecznych i zdrowotnych pandemii COVID-19" zorganizowane przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych/WRZOS/ w partnerstwie ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS i Katedrą Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki Uniwersytetu, im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach realizowanego projektu pn. SOS – Silne Organizacje Socjalne.

Termin: 23 września 2021 r.

Forma on-line.

PROGRAM

11:00 - Otwarcie i krótka informacja nt. Seminarium i działalności KAFOS – Kazimierz Słobodzian, prezes KAFOS,

11:10 - Rola współpracy międzynarodowej w dobie pandemii na przykładzie polsko-niemieckiego projektu Forum KAFOS z AWO Poczdam

Ewa Dudkiewicz, Członek Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

11:30 - Wyzwania edukacyjne w dobie pandemii COVID-19

dr Mariola Mirowska, profesor UJD, Kierownik Katedry Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki Uniwersytetu, im. Jana Długosza w Częstochowie.

11:50 - Bezdomni w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 - rola organizacji pozarządowych na przykładzie badań w województwie śląskim

dr Ryszard Majer, Senator RP, Uniwersytet, im. Jana Długosza w Częstochowie

12:10 - Zdrowie psychiczne osób bezdomnych w pandemii

dr Agnieszka Miklewska, Uniwersytet, im. Jana Długosza w Częstochowie.

12:30 - Ochrona życia i zdrowia pacjentów ze stomią -konsekwencje pandemii SARS-COV-2

dr Irena Mysłek-Sikora, Członek Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS,
Prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego ‘’Polilko’’, Oddziału Regionalnego w Częstochowie.

12:50 - Streetworking w czasie pandemii koronawirusa

dr Jan Strączyński, streetworker, wiceprezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”

13:10 - Dyskusja z udziałem uczestników i podsumowanie Seminarium.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszeniana maila: kafos@kafos.org.pl do dnia 20 września 2021 r.

Udział w  Seminarium jest nieodpłatny.

Zapraszamy!

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego