Aktualności

22 września 2021
Rusza II Edycja Konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności

Weź udział w konkursie: Wolontariusz oraz Koordynator Roku Korpusu Solidarności!

Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności!

Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Konkurs ma za zadanie podkreślenie dorobku Wolontariuszy (grup Wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów.

Koordynator Roku Korpusu Solidarności!

Celem konkursu jest wyrażenie uznania dla Koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają Wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej. W konkursie można zgłosić Koordynatora wolontariatu z organizacji, która przystąpiła do Korpusu Solidarności - zarówno pojedynczą osobę, jak i grupę Koordynatorów, kandydaci mogą zgłaszać się osobiście lub być nominowani przez inne osoby. 

Konkurs trwa do 30 września 2021 r. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie WebAnkieta.

Więcej informacji: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/aktualnosci/rusza-ii-edycja-konkursow-na-wolontariusza-i-koordynatora-roku-korpusu-solidarnosci-75.html

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego