Aktualności

23 września 2021
Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów

Ogłoszono 1 edycję Konkursu „Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów” w ramach programu FIO 2021-2023 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Do aplikowania uprawnione są:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • grupy nieformalne,
  • grupy nieformalne z patronem

działające na terenie całej Polski.

Realizowane projekty powinny wpisywać się w następujące cele:

  • Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych)
  • Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym związanymi)
  • Integracyjny
  • Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia)
  • Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie)
  • Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć)
  • Upamiętniający

Nabór wniosków rozpoczyna się dnia 20.09.2021 i kończy 05.10.2021 o godzinie 12:00.

Okres realizacji projektów wyznacza się na: 15 października do 31 grudnia 2021 r.

Budżet przeznaczony na dotacje w 2021 r. to: 194 000 zł brutto, przy czym:

• Na mikrogranty kategorii I o jednostkowej wartości 4.000 zł brutto, przeznaczy się środki w wysokości 44.000 zł brutto (11 mikrograntów)

• Na mikrogranty kategorii II o jednostkowej wysokości 10.000 zł brutto, przeznaczy się środki w wysokości 70.000 zł brutto (7 mikrograntów)

• Na mikrograty kategorii III o jednostkowej wysokości 20.000 zł brutto, przeznaczy się 80.000 zł brutto (4 mikrogranty)

Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego od dnia 20.09.2021 pod adresem: generator.wspolnotapokolen.pl i na stronie Organizatora (www.wspolnotaotwiera się w nowej karciepokolen.pl)

UWAGA!!!

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 10.10.2021

Dodatkowe informacje na temat Konkursu, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00 – 15:00, można uzyskać pod adresem grany@wspolnotapokolen.pl

Więcej informacji: www.wspolnotapokolen.pl

Projekty finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, FIO 2021-2023, w ramach Priorytetu 1.

 Strona programu

źródło: Fundacja Wspólnota Pokoleń


 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego