Aktualności

24 września 2021
Hipoterapia dla osób z niepełnosprawnościami

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie informuje zaprasza beneficjentów na hipoterapię, która będzie odbywać się w Stajni Biały Borek w Biskupicach.

więcej informacji można uzyskać w Częstochowskim Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Focha 71a pod nr tel. 519 522 296

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego