Aktualności

1 października 2021
Badania mobilności w województwie śląskim

Do listopada ankieterzy zapytają mieszkanki i mieszkańców województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

To jeden z elementów działań zmierzających do opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego.

Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej.

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.
Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która realizuje badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję danych zebranych podczas badań został zweryfikowany przez. Samorząd Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie. Wszelkie uwagi dotyczące pracy ankieterów można zgłaszać pod adres rpt.wsl@pbs.pl.

Efektem realizacji tego projektu będzie stworzenie wspólnej dla całego województwa wizji rozwoju, przede wszystkim w zakresie transportu, infrastruktury drogowej i zrównoważonej mobilności miejskiej. Plan Transportowy pozwoli zaplanować nowe i wzmocnić podejmowane już działania w obszarze usprawniania i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też zmniejszania emisji zanieczyszczeń.


Więcej informacji o badaniu: www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy

Z wykorzystaniem informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego