Aktualności

30 września 2014
Rusza zbiórka żywności "Podziel się posiłkiem"
[zdjęcie aktualności]

 

W dniach 3-4 października br. w regionie częstochowskim odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej zbiórki żywności „Podziel się Posiłkiem”. Lokalnym organizatorem akcji jest BANK ŻYWNOŚCI w CZĘSTOCHOWIE Zbiórka zorganizowana zostanie w ponad 30 placówkach handlowych na terenie Częstochowy, Blachowni, Kłobucka, Krzepic, Herbów, Mstowa oraz Poczesnej. Przez dwa dni wolontariusze będą zbierać produkty przeznaczone dla instytucji wspierających dzieci i młodzież. Akcja Banku Żywności w Częstochowie zostanie przeprowadzona dzięki zaangażowaniu 300 wolontariuszy.

 

            W dniach 3-4 października br. w całym kraju zorganizowana zostanie kolejna publiczna zbiórka żywności „Podziel się Posiłkiem”. Wśród całorocznych działań podejmowanych przez Banki Żywności w Polsce akcja ta ma znaczenie szczególne. Przez dwa dni, w kilkuset sklepach, w dużych i małych miejscowościach, przy wsparciu kilkunastu tysięcy wolontariuszy Banki Żywności będą zbierały produkty spożywcze dla najmłodszych. Beneficjentami akcji „Podziel się Posiłkiem” są organizacje, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży.

            Od wielu lat Banki Żywności w istotny sposób zwracają uwagę na fakt występowania problemu niedożywienia wśród najmłodszych. Wskazują na konsekwencje braku regularnego dostępu do posiłków w szkołach dla wszystkich uczniów. Badania prowadzone przez instytucje naukowe wskazują na utrwalanie się zjawiska trwałego niedożywienia lub spożywania posiłków kalorycznie niedostosowanych do wymagań i oczekiwań młodego organizmu. Kampanie społeczne prowadzone na rzecz poprawy obecnej sytuacji, dotacje oraz programu pomocy żywnościowej jedynie w części łagodzą wciąż trudną sytuację w zakresie dożywiania uczniów.

            Zachęcając do udziału w akcji mieszkańców Częstochowy i regionu, prosimy o przekazywanie produktów trwale pakowanych, o bezpiecznym terminie przydatności do spożycia. Każdy, najmniejszy podarunek sprawia radość. Dlatego podzielmy się posiłkiem. Wszyscy.

            Więcej informacji o Bankach Żywności oraz o samej akcji na stronach internetowych: www.bankizywnosci.pl; www.bzczestochowa.pl oraz pod nr tel.0 507 16 26 16.

 

Norbert Kępiński

Prezes Zarządu BŻ w Częstochowie

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego