Aktualności

18 lutego 2016
Zaproszenie do promowania badań
Fundacja Nie Widzę Problemu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim zaprasza Państwa do wsparcia inicjatywy jaką jest badanie jakości życia osób z dysfunkcjami narządu ruchu i psychicznymi. Idea badań tego rodzaju rozpoczęła się w ubiegłym roku od przebadania grupy osób z zaburzeniami narządu wzroku oraz zorganizowania konferencji podsumowującej wyniki badań. 
Raport oraz prezentacja wyników w postaci slajdów wraz z ich omówieniem znajdują się w w poniższych linkach:
Raport:
Prezentacja wyników:
 
Obecnie Fundacja chce poszerzyć wiedzę w kontekście osób z zaburzeniami psychicznymi i narządu ruchu.
 
Główne cele Fundacji to:
-Poszerzenie wiedzy w zakresie problematyk w funkcjonowaniu i potrzeb osób z określonymi dysfunkcjami,
-Dostarczanie powyższych informacji do przedstawicieli NGO i JST działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
-Tworzenie działań wychodzących naprzeciw realnym potrzebom osób potrzebujących wsparcia,
-Poszerzanie świadomości społecznej i zwalczanie szeroko pojętej "stygmatyzacji",
-Zebranie grona organizacji i instytucji, które poprzez zapoznanie się i ekspozycję własnych narzędzi mogą wzajemnie pomagać w realizacji wspólnych celów.
 
Podstawą do tego jest zebranie jak najszerszego grona wyników. Dlatego Fundacja kieruje prośbę do wszystkich osób posiadających dysfunkcję psychiczną lub narządu ruchu o wypełnienie kwestionariusza, oraz wszystkich innych w celu poszerzania informacji o tym badaniu. Jest ono w pełni anonimowe i jego czas zajmuje około 20 minut.
 
Linki do kwestionariuszy:
 
Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcjami psychicznymi:
 
Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcjami narządu ruchu:
 
 
W ramach jakichkolwiek zapytań zapraszamy do kontaktu pod numerem: 667-883-283
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego