Aktualności

22 grudnia 2016
Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów do udziału w charakterze członka komisji konkursowej

Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów do udziału w charakterze członka komisji konkursowej opiniującej oferty dotyczące realizacji w 2017 r. zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury

 

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, działając na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłosił nabór kandydatów do udziału w charakterze członka komisji konkursowej opiniującej oferty dotyczące realizacji w 2017 r. zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury.

 

Ogłoszenie o naborze zostało podane do publicznej wiadomości na okres 7 dni od 14.12.2016 r. do 20.12.2016r.

 

Informujemy, iż w ww. okresie jedna organizacja pozarządowa wskazała kandydata:

- Stowarzyszenie Senior - TUR w Częstochowie - Pan Zbigniew Fedyczek.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego