Aktualności

4 stycznia 2017
Mobilny punkt JOWES w Nowym Roku zaprasza na doradztwo specjalistyczne

Mobilny punkt JOWES oferuje wsparcie merytoryczne w postaci usług doradztwa ogólnego, biznesowego oraz specjalistycznego: marketingowego, prawnego  i księgowego, na które serdecznie zapraszamy. 

Organizacje zainteresowane uzyskaniem wymienionego wsparcia zapraszam do kontaktu i umawiania spotkań doradczych podczas stałych dyżurów specjalistów w Mobilnym Punkcie JOWES.

Czekają na Państwa:

  • Doradca specjalistyczny ds. marketingu (wtorki 15:00 - 18:00);
  • Doradca specjalistyczny w obszarze księgowo – podatkowym i osobowym (czwartki 14:00 - 17:00);
  • Doradca specjalistyczny – prawny (piątki 14:00 - 17:00);

Miejsce: Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Focha 19/21 pok.46

 

Kontakt:
Justyna Całusińska - Animator JOWES
telefon: 34 370 74 75
e-mail: justynac@jowes.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego