Aktualności

9 lutego 2017
Bezpłatna pomoc podatkowa

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie zaprasza zainteresowane osoby do skorzystania z pomocy podatkowej, która jest  udzielana w  Częstochowskim Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

 

Zadanie dofinansowane ze środków publicznych Urzędu Miasta Częstochowy na podst. Umowy nr CRU/165/2017 z dnia 25.01.2017 r. Zadanie realizowane w okresie: 1.01.2017-31.12.2018 r.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego