Aktualności

10 lutego 2017
Projekt "Centrum Dzwoni”. Spotkanie rekrutacyjne 16 lutego

Celem projektu "Centrum dzwoni" jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. Centrum Doradztwa-Zawodowego i Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością” zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 16.02.2017 r. (czwartek) w Częstochowskim Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71 a o godz. 16.00.

kontakt: koordynator: Beata Sobolewska, tel. 693-571-988,
 mail: beata.sob@op.pl

Projekt realizuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie

Czas trwania projektu: 1.01.2017-31.03.2019 r.

Cel projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Działania:

1. Doradztwo zawodowe.

2. Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej.

3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy  i utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja:

Projekt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym: głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi ( z symbolami na orzeczeniu U,P,R,C,N,O i sprzężeniami) w wieku 18-55 r.ż. z terenu Gminy i Powiatu Miasta Częstochowy.

Aplikacja zgłoszeń: koordynator: Beata Sobolewska, tel. 693-571-988, mail: beata.sob@op.pl

 

Projekt: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego  p.t.: "Centrum Dzwoni" w Częstochowie-Centrum Doradztwa Zawodowego i Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością realizowany w terminie 1.01.2017 r.-31.03.2019 r. dofinansowany ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000095/12/D z dnia 28 grudnia 2016 r.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego