Aktualności

14 lutego 2017
Szkolenie dla NGO - dialog społeczny i konsultacje on-line

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z obsługi platformy internetowej umożliwiającej prowadzenie dialogu społecznego i konsultacji on-line. Platforma uwzględnia szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością, dotyczące narzędzi komunikacji. Udział w konsultacjach społecznych umożliwia aktywne zaangażowanie się w życie społeczności lokalnej.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 lutego w godzinach 10.00-12.00 w sali 108 Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, I piętro

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt pod nr tel.: 34 37 07 498 lub mailowo na adres: Agata Wierny -Pełnomocnik ds. Równych Szans;  awierny@czestochowa.um.gov.pl.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego