Aktualności

16 lutego 2017
Warsztaty taneczne "Zumba"

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie zaprasza na WARSZTATY TANECZNE ZUMBA, które odbędą się w Częstochowskim Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a w dniach 23.02.2017 oraz 27.02.2017 w godzinach 15-16

Zapisy przyjmuje Beata Gajewska-Robakowska tel. 795-515-421

Zadanie dofinansowane ze środków publicznych Urzędu Miasta Częstochowy na podst. Umowy nr CRU/165/2017 z dnia 25.01.2017 r. Zadanie realizowane w okresie: 1.01.2017-31.12.2018 r.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego