Aktualności

7 kwietnia 2017
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Szczegóły spotkania oraz formularz rejestracyjny są dostępne na naszej stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl. Poniżej znajduje się link do wydarzenia.

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_9_1_5_2017_04_12

 

Serdecznie zapraszamy oraz prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród pracowników oraz osób zainteresowanych.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Eweliną Dziedziną pod nr tel. Tel. +48 32 77 99 185

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego