Aktualności

10 kwietnia 2017
Bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci

Warsztaty mają na celu rozwój talentów plastycznych u dzieci. Podczas spotkania dzieci będą miały możliwość obcowania ze sztuką dającą możliwość wyrażania samych siebie, rozwijania zdolności plastycznych i kreatywność młodych ludzi.

Zajęcia odbędą się w pracowni plastycznej Czerwonego Jabłuszka na ul. Kościuszki 13 lok. 9 w Częstochowie w dniu 22 kwietnia 2017 w godzinach 13:00 – 14:30.

Liczba miejsc ograniczona, dlatego też o obecności na zajęciach będzie decydować kolejność zgłoszenia telefonicznego, pod numerem 735-979-757, w godzinach od 18:00 do 20:00.

W dniu warsztatów dziecko musi być przyprowadzone przez rodzica lub opiekuna prawnego w celu podpisania zgody na uczestnictwo w zajęciach. Podpisanie owych dokumentów jest warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Zapraszamy do współpracy szkoły, organizacje pozarządowe. Dodatkowych informacji można uzyskać również kontaktując się mailowo fundacja@niechsiedzieje.org.pl

Serdecznie zapraszamy.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego