Aktualności

12 kwietnia 2017
Mieszkanka DPS przy ul. Kontkiewicza laureatką rządowego konkursu "Rodzina w moich oczach"

Pani Krystyna Golańska jest laureatką II nagrody konkursu plastycznego pn. „Rodzina w moich oczach”, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W kategorii tkanina i aplikacja zaprezentowała pracę wykonaną techniką aplikacji pt. „Moja rodzina” pod kierunkiem  instruktorki terapii Marzanny Mioduszewskiej - Koniarskiej.

       Pani Krystyna jest mieszkanką Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2 od   1,5 roku. Jak sama mówi „to tutaj odkryła swoje talenty plastyczne”. Na co dzień uczestniczy w zajęciach organizowanych przez  pracownię rękodzieła artystycznego, gdzie chętnie wyszywa haftem krzyżykowym , tworzy misterne serwetki szydełkiem oraz wykonuje różne prace plastyczne. Chętnie uczestniczy w zajęciach na terenie domu jak i poza nim. Interesuje się teatrem, poezją i muzyką klasyczną. Od pewnego czasu jest członkiem teatrzyku „Drabina” działającego na terenie domu.

            Pani Krystyna jest laureatką Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego  na Kartkę  Walentynkową w Konopiskach - III miejsce w 2016 r. oraz wyróżnienie w 2017 r. Brała  udział w licznych konkursach w DPS.

        Mieszkanka jest absolwentką projektów organizowanych na terenie placówki: „Niewyczerpywalni”, dofinansowanego z FIO oraz „ Festiwal Moc-art.” finansowanego przez Urząd Miasta Częstochowy.

Gratulujemy nagrody Pani Krystynie oraz instruktorce terapii P. Marzannie Mioduszewskiej-Koniarskiej a także kierownictwu DPS przy ul. Kontkiewicza 2.

Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

10.04.2017

"Rodzina w oczach twórców DPS
Minister Elżbieta Rafalska, wraz z podsekretarz stanu Elżbietą Bojanowską i sekretarzem stanu  Stanisławem Szwedem, wręczyła nagrody w konkursie plastycznym dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. „Rodzina w moich oczach” EDYCJA 2017. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Mamy teraz dobry czas dla rodziny, staramy się temu również dawać wyraz w działaniach artystycznych –mówiła minister Rafalska podczas uroczystości. – Zostaliśmy zaskoczeni olbrzymim zainteresowaniem tym konkursem. Wpłynęło 441 prac, w różnych technikach, spośród których jury wybrało 12 najlepszych.

Oceny prac dokonała Kapituła, składająca się z 3 przedstawicieli środowiska artystycznego oraz 3 przedstawicieli MRPiPS.

- Artyści pokazywali rodzinę taką, jaką ją widzą, jaką chcielibyśmy widzieć wszyscy – dodała minister Rafalska.  – Serdecznie gratuluję wszystkim twórcom"

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego