Aktualności

3 lipca 2017
Zaproszenie na spotkanie dotyczące Erasmusa PLUS w dziedzinie edukacji dorosłych. Uwaga! Zmiana miejsca spotkania.

Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 10 lipca 2017r. na spotkanie informacyjne (multiplier event) w ramach projektu ESCALADE. Escalade to partnerstwo strategiczne programu Erasmus PLUS w dziedzinie edukacji dorosłych.

Spotkanie odbędzie się 10 lipca 2017 r. przy ul. Focha 19/21 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w godzinach 09.00 - 16.00. Celem spotkania będzie zaprezentowanie wyników badań projektu Escalade, multimedialny przewodnik oraz inne działania i rezultaty projektu. Więcej informacji pod adresem www.escalade.inbie.pl 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego