Aktualności

11 lipca 2017
Bezpiecznie we własnym domu ! - teleopieka dla seniorów.

Dnia 12.07.2017 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 odbędzie się konferencja prasowa w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu  pn. „Bezpiecznie we własnym domu - usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa".

Projekt "Bezpiecznie we własnym domu" zajmuje się wdrażaniem usług teleopiekuńczych w miejscu zamieszkania i przeznaczony jest  dla osób nie w pełni samodzielnych z Częstochowy, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia. 

Osoby te otrzymują urządzenia teleinformatyczne (bransoletka lub wisiorek) pozwalające na 24-godzinny kontakt z pracownikami Centrum Alarmowego, którzy pomagają podopiecznemu w przypadku zaistnienia zagrożenia dla jego życia i zdrowia, ale także w przypadku podwyższonego stresu, lęku, samotności. Teleopiekun analizuje sytuację, wspiera psychologicznie podopiecznego i kontaktuje się automatycznie ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego lub pielęgniarką).

Teleopieka+ to usługa opiekuńcza łącząca nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalnego Centrum Alarmowego, która ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności seniorów we własnym domu. Usługa daje pewność rodzinie, że ktoś pod ich nieobecność dba o bezpieczeństwo ich bliskich. A oni czują się komfortowo, bo nadal są u siebie. Teleopieka to nie tylko interwencja, ale także kontakt towarzyski i wsparcie psychologiczne 24 godziny na dobę.

Na czym polega teleopieka?

  1. Podopieczny w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku lub na szyi. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu zamontowany jest nadajnik, który pozwala na to by system działał w całym domu.

  2. Wciśnięcie guzika w razie wypadku powoduje natychmiastowe połączenie się z teleopiekunem. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum alarmowym czekają na wezwania doświadczeni w pracy z seniorami opiekunowie, psycholodzy, asystenci.

  3. Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik naszego Centrum, ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności – wzywa pogotowie. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pierwszej pomocy lub rozwiązania problemu.

  4. Jeśli w domu zamontowany jest zamek szyfrowany do drzwi, w razie wezwania teleopiekun podaje pierwszej przybyłej osobie szyfr, by mogła otworzyć drzwi bez niepotrzebnych szkód.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego