Aktualności

13 lipca 2017
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym - konkurs Ministerstwa Zdrowia

Organizacje pozarządowe to jeden z podmiotów, które mogą brać udział w konkursie Ministerstwa Zdrowia dot. przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym w środowiskach zwiększonego ryzyka. 

Celem konkursu jest wybór podmiotu lub podmiotów społecznych, który podejmą się zadania prowadzenia centrum wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego.

Przedsięwzięcie musi uwzględniać wiedzę z dziedzin takich jak: psychiatria, psychologia oraz psychoterapia. Konieczne są również działania dot. porad prawnych i socjalnych. Zadanie przewidziane jest na lata 2017-2020.

Zainteresowany podmiot sam wskazuje preferowaną wysokość dofinansowania, przy czym w 2017 roku nie może przekroczyć ona 1,5 mln zł, a uwzględniając wszystkie lata, próg zaporowy wynosi 9 mln zł.

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć na adres: Ministerstwa Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa do 11 sierpnia 2017 roku. 

Szczegółowe informacje, wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia

 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego