Aktualności

14 lipca 2017
Środowisko a ochrona przeciwpożarowa - konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze", w którym mogą brać udział organizacje pozarządowe!

Celem konkursu jest m.in.: (Regulaminu)
 
 1. Upowszechnianie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacji kryzysowej związanej z
występowaniem smogu spowodowanego między innymi niewłaściwym
użytkowaniem kotłów i pieców grzewczych, niedostateczną ochroną przeciwpożarową,
emisją spalin pojazdów itp.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi
3. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych uczniów w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza.  
 
Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w roku 2017 to ponad 168 tys.zł
 
Oferty należy wysyłać na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918  Warszawa do dnia 4 sierpnia 2017 r. 

Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.

 

 
 
 
Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego