Aktualności

26 lipca 2017
Rodzina, rodzicielstwo i macierzyństwo - nasze wspólne dobro! Konkurs.

 Stowarzyszenia "Instytut Zachodni" oraz "Dorośli - Dzieciom" zapraszają do wzięcia udziału w konkursie "Centrum dla Rodziny", finansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Maksymalna wysokość dotacji to 5 tys. zł.  

Program ma na celu wspieranie inicjatyw dot. wzmocnienia i konsolidacji rodziny, jako podstawowej komórki społecznej poprzez oddziaływanie na różne wspólnoty i społeczności lokalne.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wyłonienie 147 ofert (45 dla grup nieformalnych), a łączna pula środków finansowych wynosi 735 tys. zł.  

Termin składania ofert upływa w październiku 2017 r.

Zainteresowani udziałem w konkursie, będą mogli liczyć na pomoc ekspertów; dostępna jest również infolinia 784 878 240 obsługiwana w każdy wtorek w godzinach 8.00-11.00 oraz czwartek 12.00-15.00

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i potrzebnymi dokumentami dostępne są TUTAJ

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego