Aktualności

4 sierpnia 2017
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki: Zadania publiczne 2017.

MSiT zaprasza organizacje pozarządowe oraz pożytku publicznego do zaangażowania w obszarze turystyki. Do rozdysponowania środki publiczne w wysokości 500 tys. zł.

Zadanie obejmuje organizację wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego opisanych w wydanym przez MSiT w 2016 r. „Katalogu dobrych praktyk projektów PPP w obszarze turystyki” lub obiektach nie objętych tym zestawieniem, pod warunkiem, że rozpoczęto fazę eksploatacji (z regualminu).

W programie wizyty studyjnej, powinny znaleźć się: prezentacja obiektu, warsztaty z udziałem jednostki samorządu terytorialnego i partnera prywatnego, nocleg, wyżywienie oraz transfer.  

Termin realizacji zadania od 1 września do 31 grudnia 2017 roku. 

Oferty należy złożyć do 25 sierpnia 2017 roku w formie druku do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MSiT 

"Katalog dobrych praktyk projektów PPP w obszarze turystyki" oraz regulamin konkursu w załączniku.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego