Aktualności

10 sierpnia 2017
Konkurs z zakresu pomocy społecznej w 2017r., rozstrzygnięty!

Decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 sierpnia 2017, dofinansowanie otrzymała Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Konkurs przebiegał pod nazwą „Zapewnienie wsparcia samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, przebywającym na terenie miasta Częstochowy"

Dofinansowanie w wysokości 59 400 zł, zostało przeznaczone na „Dom Samotnej Matki i Dziecka
w Częstochowie” 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego