Aktualności

11 sierpnia 2017
Rozstrzygnięcie konkursu dot. pomocy bezrobotnym.

Decyzją Prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, gratyfikacja wpływa na konto Fundacji Dla Rozwoju.

Konkurs dotyczył ofert z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Przedsięwzięcie odbywało się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Hasło zwycięskiego projektu to "Z nową pracą w lepszą przyszłość".

Wysokość otrzymanej dotacji wynosi 1 892 448, 62 zł. 

 

 

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego