Aktualności

5 września 2017
Gala Ekonomii Społecznej 2017.
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Galę Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 22 września 2017 r. o godzinie 17:00 w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana oraz na spotkania Zespołów Tematycznych dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi.

Podczas spotkań zespołów tematycznych zostaną przedstawione propozycje zadań przeznaczonych do zlecania organizacjom pozarządowym w 2018 roku, które zostaną ujęte w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Harmonogram spotkań Zespołów Tematycznych:

  1. Kultura fizyczna i turystyka - 18 września godz. 14:00 (sala sesyjna, ul. Śląska 11/13),
  2. Problematyka społeczna i zdrowotna - 19 września godz. 15:00 (sala sesyjna, ul. Śląska 11/13),
  3. Edukacja ekologiczna, nauka i wychowanie - 20 września godz. 12:00 (sala błękitna, ul. Focha19/21),
  4. Kultura i dziedzictwo narodowe – 20 września godz. 14:00 (sala błękitna, ul. Focha 19/21).

Prosimy o potwierdzenie udziału w Gali oraz Zespołach Tematycznych do dnia 13.09.2017 r. tel. 34 370 74 75, e-mail: ngo@czestochowa.um.gov.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego