Aktualności

29 sierpnia 2017
Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej - "Ochotnicy na straży Rzeczypospolitej"

MON ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dot. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zadanie polega na przygotowaniu czterech rozbudowanych pakietów edukacyjnych wraz z pomocami dydaktycznymi adresowanymi przede wszystkim do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, dotyczących następujących tematów:

I Pakiet: Walka o odzyskanie Niepodległości - Legiony Piłsudskiego i Błękitna Armia Hallera;

II Pakiet: Wojna z sowiecką Rosją - rola Armii Ochotniczej, Harcerzy, Legii Akademickiej;

III Pakiet: Polskie Państwo Podziemne - rola oddziałów leśnych, jak i miejskich, walka z kilkoma wrogami na kresach;

IV Pakiet: Żołnierze Niezłomni - od wojny domowej z sowieckim okupantem i kolaborantami do samotnej walki leśnych oddziałów.  (z regulaminu)

Do przedsięwzięcia zaproszone są również organizacje pozarządowe.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 450 000,00 zł.

Termin realizacji zadania wyznaczony jest od 25 września do 15 grudnia 2017 roku. 

Oferty należy składać do dnia: 05.09.2017 r. na adres: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawaz dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 17/2017/OWzS

Szczegółowe informacje dostępne na stronie MON 

Regulamin konkursu dostępny w załączniku.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego