Aktualności

22 września 2017
ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA WRZOSOWIAKU
[zdjęcie aktualności]

Dobiegła końca, trwająca od lipca rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Wrzosowiak. Inwestycję zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej.

W ramach zadania „Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24 i 26 – LIM” zainstalowano huśtawki – potrójną i podwójną typu ważka, sześć bujaków sprężynowych, karuzelę tarczową, ściankę wspinaczkową, domek dla dzieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Na placu wykonano także nawierzchnię utwardzoną z kruszywa łamanego oraz ok. 218 m2 bezpiecznej nawierzchni piaskowej.

Całkowity koszt rozbudowy placu zabaw to ponad 85 500 tys. zł z czego przekazane na ten cel środki społeczne - wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej Metalurg - to 20 tys. zł. Wykonawcą robót budowlanych była częstochowska firma TEL-BRUK Radosław Telenga.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego