Aktualności

31 sierpnia 2017
Konferencja szkoleniowa - "Alkoholowy Zespół Płodowy"

Konferencja poświęcona jest obchodom Światowego Dnia FAS, który ma na celu uświadomienie przyszłym rodzicom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jak również zwrócenie uwagi całemu społeczeństwu na występowanie problemu spożywania alkoholu.

Dzień ten przypada na 9 września. Dziewiątki w dacie mają wydźwięk symboliczny i odnoszą się do liczby miesięcy, przez które nienarodzone dziecko powinno być chronione od wszelkich zagrożeń zewnętrznych.

FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) oraz FASD (Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu) to różnorodne nieprawidłowości zachodzące w procesie rozwoju dziecka w okresie płodowym, będące następstwem spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Charakteryzuje się fizycznym i umysłowym zaburzeniami wrodzonymi spowodowane piciem alkoholu przez ciężarną matkę. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka, które wymaga wówczas specjalistycznej diagnozy oraz wsparcia medycznego i środowiskowego.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie organizując konferencję, ma na celu propagowanie pierwotnej profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania tej jednostki chorobowej, która niestety z każdym rokiem powiększa dane statystyczne.

Zajęcia poprowadzą praktycy, pedagog Ilona Satława oraz pedagog Lilianna Ociepa.

Data: 8 września 2017 r.

Godzina: od 10.00 do 14.00

Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13

Zachęcamy do skorzystania z przedstawionej propozycji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej tel. (34) 37-07-612

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego