Aktualności

22 września 2017
Konkurs „Częstochowski Aktywny Senior”.
Przyjmujemy wnioski do Konkursu „Częstochowski Aktywny Senior”, który jest organizowany przez Urząd Miasta Częstochowy oraz Centrum Wolontariatu dla Seniorów z inicjatywy Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
 
Celem Konkursu jest nagradzanie inicjatyw lub przedsięwzięć, podmiotów ekonomii społecznej, klubów seniora oraz seniorów i seniorek aktywnych na rzecz swojej grupy. Konkurs ma promować wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Częstochowie.

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, instytucji, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych, które wyrażają wolę nominacji kandydatów w następujących kategoriach:

  1. Senior - osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,

  2. Seniorka – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+ ,która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,

  3. Klub seniora – klub seniora, który wyróżnia duża aktywność względem swoich członków oraz społeczności lokalnej poza wsparciem własnych członków - zgłoszenie dotyczy klubu nie osoby fizycznej,

  4. Projekt /inicjatywa dla seniorów – podmiot ekonomii społecznej, instytucja publiczna, inicjatywa nieformalna, która w danym roku prowadziła lub prowadzi projekt skierowany do seniorów z miasta Częstochowy,

  5. Oddany seniorom – osoba fizyczna poza kategorią wiekową 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością i wsparciem społeczności senioralnej miasta Częstochowa – wyróżnienie przyznawane przez Miejską Radę Seniorów w Częstochowie.

Zgłoszenia do Konkursu może złożyć każdy jako osoba fizyczna, podmiot ekonomii społecznej czy też instytucja publiczna. Nie można nominować swojej kandydatury.

Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia, które można dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych to 27 września 2017 r.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego