Aktualności

9 października 2017
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przypomina, że do 13 października można składać wnioski do konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”.

Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób, które są najbardziej zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają podmioty funkcjonujące w tym sektorze. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 13 października 2017 r.

Szczegółowe informacje, m.in. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne pod adresem: https://es.rops-katowice.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-przyjaciel-ekonomii-spolecznej-2017/

 

 

 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego