Aktualności

11 października 2017
Nabór kandydatów do Zespołu ds. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie na 2017 rok z zakresu kultury fizycznej.

Zgłoszenia kandydatów do pełnienia opisanej wyżej funkcji przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (należy wypełnić formularz), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017 r.

Korespondencję można dostarczyć w następujący sposób:

  • przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13,
  • dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pok. 3).
  • przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia poprzez e-PUAP lub SEKAP.

Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego