Aktualności

12 października 2017
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Realizacja zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi pozwala wszystkim zainteresowanym działającym w obszarze III sektora na wyrażanie opinii w kwestiach dla nich najistotniejszych.

Konsultacja zapisów Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 rozpoczęła się  podczas tegorocznych spotkań zespołów tematycznych. Spotkania dotyczyły następującej tematyki:

  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Kultura fizyczna i turystyka,
  • Problematyka społeczna i zdrowotna,
  • Edukacja ekologiczna, nauka i wychowanie.

Opinie i uwagi dotyczące ostatecznego projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 prosimy przesyłać:

  • przekazać w postaci papierowej do kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3,
  • na adres e-mail ps@czestochowa.um.gov.pl do dnia 19 października 2017r.

Poniżej tekst projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2018.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego